Breaking News

SCOPO

12-03-2020

KOMUNIKAT

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 marca do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Ograniczenie dotyczy również Żłobka.

12 i 13 marca to dni, w których w szkołach  podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze, natomiast przedszkola i Żłobek zostają zamknięte.

Od poniedziałku 16 marca uczniowie nie przychodzą szkół.

12 i 13 marca zapewniony zostaje dowóz do wszystkich szkół, natomiast będzie tylko jeden odwóz (pierwszy). Od 16 marca nie zapewniamy dowozu i odwozu.

Rodzice mający dzieci w wieku do 8 lat mają prawo do zasiłku opiekuńczego do 14 dni. Szczegółowe informacje w tej sprawie są dostępne na stronie internetowej ZUS.

Proszę śledzić na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora placówki.

 
Dyrektor Samorządowego Centrum Obsługi Placówek Oświatowych

w Strzelcach Krajeńskich

Zbigniew Pytel


 07-02-2020

UWAGA
zmiany w planie odwozów uczniów w roku szkolnym 2019/2020

Zmiany w planie odwozów dotyczą wyłącznie następujących tras:

 


03-02-2020

Rekrutacja
na rok szkolny 2020/2021

do klas pierwszych w szkołach podstawowych, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Krajeńskie

 1. zarządzenie
 2. informacja dot. rekrutacji do przedszkoli
 3. informacja dot. rekrutacji do szkół podstawowych


 23-10-2019

 UWAGA
zmiany w planie dowozów i odwozów uczniów w roku szkolnym 2019/2020

Zmiany w planie dowozów i odwozów dotyczą wyłącznie następujących tras:29-08-2019

Informacja

W okresie od 02-09-2019r. do 20-12-2019r. dowozy uczniów do szkół prowadzone będą przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.

Bezpłatny dowóz będzie organizowany dla uczniów mieszkających w granicach obwodu szkoły  macierzystej. Uczniowie dojeżdżający do szkół ponadpodstawowych oraz uczniowie spoza obwodu i mieszkańcy gminy będą mogli korzystać z przejazdów płatnych w  oparciu o zakupione bilety miesięczne lub bilety jednorazowe.

Plan dowozów i odwozów uczniów w roku szkolnym 2019/2020

Dankow, Buszów, Machary, Bobrówko, Strzelce

Długie, Licheń, Strzelce Kraj.

Gilów, Ogardy, Pielice, Lipie Góry, Czyżewo

Sidłów, Gardzko

Sławno, Sidłów, Gardzko

Sokólsko, Żabicko, Bobrówko

Tuczno, Lubicz, Lipie Góry, Strzelce Kraj.

Wełmin, Przyłęg, Brzoza, Strzelce Kraj.

Wielisławice, Bronowice, Strzelce Kraj., Puszczykowo, Wilanów11-04-2019

Ogólnopolska akcja edukacyjna „#SegregujeMy”

Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza wszystkie przedszkola i szkoły podstawowe do udziału w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „#SegregujeMy”. Ochrona środowiska, ekologia to tematy niezwykle ważne. Dlatego też CRL podjęło się organizacji akcji, która łącząc naukę z zabawą przyczyni się do zwiększenia świadomości wśród najmłodszych.  Akcja adresowana jest do przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych. Celem inicjatywy jest popularyzacja poprawnego segregowania odpadów i promowanie postaw proekologicznych. Zadaniem, które czeka na dzieci jest poprawne pokolorowanie pojemników na śmieci, a następnie dopasowanie przedmiotów do odpowiednich koszy. Po wykonaniu zadania zachęca się by dzieci zabrały obrazek do domu i umieściły go w widocznym miejscu. Dzięki temu wszyscy domownicy będą wiedzieć, jak poprawnie segregować odpady.  

Szczegółowe informacje o akcji dostępne są na stronie eco.crl.org.pl

   https://www.lubiszyn.pl/asp/pliki/aktualnosci/grafikafb.jpgKomunikat dotyczący funkcjonowania gminnych placówek oświatowych w okresie akcji strajkowej

Komunikat


01-02-2019

 UWAGA
zmiany w planie dowozów i odwozów uczniów w roku szkolnym 2018/2019

Zmiany w planie dowozów i odwozów dotyczą wyłącznie następujących tras:31-01-2019

Rekrutacja
na rok szkolny 2019/2020


do klas pierwszych w szkołach podstawowych, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Krajeńskie

 1. zarządzenie
 2. informacja dot. rekrutacji do przedszkoli
 3. informacja dot. rekrutacji do szkół podstawowych


 UWAGA
zmiany w planie dowozów i odwozów uczniów w roku szkolnym 2018/2019

Zmiany w planie dowozów i odwozów dotyczą wyłącznie następujących tras:

 SZKOLENIA
w ramach projektu
„Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa lubuskiego”

skierowane do dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów przedmiotowych, kierowników świetlic szkolnych

 UWAGA
zmiany w planie dowozów i odwozów uczniów w roku szkolnym 2018/2019

Zmiany w planie dowozów i odwozów dotyczą wyłącznie następujących tras:

  UWAGA
zmiany w planie dowozów i odwozów uczniów w roku szkolnym 2018/2019

Zmiany w planie dowozów i odwozów dotyczą wyłącznie następujących tras:

 Informacja

W okresie od 03-09-2018r. do 21-06-2019r. dowozy uczniów do szkół podstawowych, Gimnazjum oraz przedszkoli na terenie
Gminy Strzelce Krajeńskie prowadzone będą przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.

Plan dowozów i odwozów uczniów w roku szkolnym 2018/2019

Dankow, Buszów Machary, Bobrówko
Gardzko, Sidłów
Gilów, Ogardy, Pielice, Lipie Góry, Czyżewo
Licheń, Długie
Sławno, Sidłów, Gardzko
Tuczno, Lubicz, Lipie Góry, Czyżewo
Wełmin, Przyłęg, Brzoza
Wielisławice, Bronowice, Puszczykowo, Wilanów
Żabicko, Bobrówko, SokólskoStypendia

za wyniki w nauce w II półroczu roku szkolnego 2017/2018

W II półroczu roku szkolnego 2017/2018, we wszystkich szkołach podstawowych oraz oddziałach gimnazjalnych, do stypendium wytypowanych zostało 251 uczniów, w tym do stypendiów za wyniki w nauce 199, a za osiągnięcia sportowe 52 uczniów.

Wysokość stypendium za wyniki w nauce uzależniona była od średniej ocen uzyskanych przez ucznia na zakończenie roku szkolnego i wynosiła:

 • dla uczniów ze średnią 5,0-5,3: 80 zł,
 • dla uczniów ze średnią 5,31-5,6: 110 zł,
 • dla uczniów ze średnią 5,61 i wyższą: 140 zł.

Warunkiem przyznania stypendium było również otrzymanie wzorowej oceny z zachowania.

Stypendia za wyniki sportowe przyznane zostały uczniom, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej wojewódzkim oraz posiadali wzorową ocenę z zachowania. Wysokość stypendium za osiągnięcia sportowe wyniosła 80 zł.

Liczba stypendystów w poszczególnych szkołach wyglądała następująco:

  liczba uczniów ze średnią liczba uczniów
z osiągnięciami sportowymi
łączna liczba wypłaconych stypendiów
5,0-5,3 5,31-5,6 5,61-6,0
Szkoła Podstawowa nr 1
w Strzelcach Krajeńskich
47 48 18 25 138
Szkoła Podstawowa nr 2
w Strzelcach Krajeńskich
47 20 6 27 100
Szkoła Podstawowa
im. Kazimierza Kremera
w Bobrówku
5 0 0 0 5
Szkoła Podstawowa
w Ogardach
2 0 0 0 2
Szkoła Podstawowa
w Tucznie
2 1 0 0 3
Szkoła Podstawowa
w Wielisławicach
2 1 0 0 3

Oprócz stypendiów, na zakończenie roku szkolnego 2017/2018 Prymus Gimnazjum otrzymał nagrodę Burmistrza w wysokości 700 zł, a laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych – dyplomy i nagrody książkowe.Rekrutacja

na rok szkolny 2018/2019
do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Krajeńskie

  1. zarządzenie w sprawie wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznej szkoły podstawowej,  wzór wniosku do szkoły podstawowej;
 1. zarządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia dziecka do klasy I publicznej szkoły podstawowej, wzór zgłoszenia do klasy I


Stypendia

za wyniki w nauce w I półroczu roku szkolnego 2017/2018

W budżecie Gminy Strzelce Krajeńskie na rok 2018 zabezpieczone zostały środki na stypendia za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe, w wysokości 30.000 zł.

            Warunkiem otrzymania stypendium za wyniki w nauce za I półrocze roku szkolnego 2017/2018 było uzyskanie przez ucznia średniej ocen 5,0 lub wyższej i wzorowej oceny z zachowania.

            We wszystkich szkołach podstawowych z terenu Gminy, do stypendium wytypowanych zostało łącznie 89 uczniów.

            Wysokość stypendium uzależniona została od średniej ocen:

 • uczniowie ze średnią 5,00-5,3 otrzymali stypendium w wysokości 80 zł,
 • uczniowie ze średnią 5,31-5,6 stypendium w wysokości 110 zł,
 • a uczniowie ze średnią 5,61 i wyższą w wysokości 140 zł.

  Liczba stypendystów w poszczególnych szkołach wygląda następująco:
  liczba uczniów ze średnią łączna liczba stypendystów łączna kwota przyznanych stypendiów
5,0-5,3 5,31-5,6 5,61-6,0
Szkoła Podstawowa nr 1
w Strzelcach Krajeńskich
30 10 5 45 4.200
Szkoła Podstawowa nr 2
w Strzelcach Krajeńskich
27 9 3 39 3.570
Szkoła Podstawowa
im. Kazimierza Kremera
w Bobrówku
0 0 0 0 0
Szkoła Podstawowa
w Ogardach
0 0 0 0 0
Szkoła Podstawowa
w Tucznie
3 0 0 3 240
Szkoła Podstawowa
w Wielisławicach
1 1 0 2 190

            Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, uczniom klas I-III nie udziela się stypendiów za wyniki w nauce ani stypendiów za osiągnięcia sportowe. Uczniowie klas IV mogą otrzymać stypendium dopiero za drugi semestr nauki w szkole. Również dopiero w drugim semestrze przyznawane są stypendia za osiągnięcia sportowe.Rekrutacja

do klas pierwszych w szkołach podstawowych, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Krajeńskie,
na rok szkolny 2018/2019

  1. informacja – rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych
  1. informacja – rekrutacja do przedszkoli, oddz. przedszkolnych
 1. zarządzenie

Kontakt

Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych
Al. Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
e-mail: scopo@strzelce.edu.pl
fax: 957 632 916

Mapa