Breaking News

SCOPO

Stypendia

za wyniki w nauce w II półroczu roku szkolnego 2017/2018

W II półroczu roku szkolnego 2017/2018, we wszystkich szkołach podstawowych oraz oddziałach gimnazjalnych, do stypendium wytypowanych zostało 251 uczniów, w tym do stypendiów za wyniki w nauce 199, a za osiągnięcia sportowe 52 uczniów.

Wysokość stypendium za wyniki w nauce uzależniona była od średniej ocen uzyskanych przez ucznia na zakończenie roku szkolnego i wynosiła:

 • dla uczniów ze średnią 5,0-5,3: 80 zł,
 • dla uczniów ze średnią 5,31-5,6: 110 zł,
 • dla uczniów ze średnią 5,61 i wyższą: 140 zł.

Warunkiem przyznania stypendium było również otrzymanie wzorowej oceny z zachowania.

Stypendia za wyniki sportowe przyznane zostały uczniom, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej wojewódzkim oraz posiadali wzorową ocenę z zachowania. Wysokość stypendium za osiągnięcia sportowe wyniosła 80 zł.

Liczba stypendystów w poszczególnych szkołach wyglądała następująco:

  liczba uczniów ze średnią liczba uczniów
z osiągnięciami sportowymi
łączna liczba wypłaconych stypendiów
5,0-5,3 5,31-5,6 5,61-6,0
Szkoła Podstawowa nr 1
w Strzelcach Krajeńskich
47 48 18 25 138
Szkoła Podstawowa nr 2
w Strzelcach Krajeńskich
47 20 6 27 100
Szkoła Podstawowa
im. Kazimierza Kremera
w Bobrówku
5 0 0 0 5
Szkoła Podstawowa
w Ogardach
2 0 0 0 2
Szkoła Podstawowa
w Tucznie
2 1 0 0 3
Szkoła Podstawowa
w Wielisławicach
2 1 0 0 3

Oprócz stypendiów, na zakończenie roku szkolnego 2017/2018 Prymus Gimnazjum otrzymał nagrodę Burmistrza w wysokości 700 zł, a laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych – dyplomy i nagrody książkowe.Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjnaRekrutacja

na rok szkolny 2018/2019
do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Krajeńskie

 

 1. zarządzenie w sprawie wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznej szkoły podstawowej,  wzór wniosku do szkoły podstawowej;
 2. zarządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia dziecka do klasy I publicznej szkoły podstawowej, wzór zgłoszenia do klasy I

 Stypendia

za wyniki w nauce w I półroczu roku szkolnego 2017/2018

W budżecie Gminy Strzelce Krajeńskie na rok 2018 zabezpieczone zostały środki na stypendia za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe, w wysokości 30.000 zł.

            Warunkiem otrzymania stypendium za wyniki w nauce za I półrocze roku szkolnego 2017/2018 było uzyskanie przez ucznia średniej ocen 5,0 lub wyższej i wzorowej oceny z zachowania.

            We wszystkich szkołach podstawowych z terenu Gminy, do stypendium wytypowanych zostało łącznie 89 uczniów.

            Wysokość stypendium uzależniona została od średniej ocen:

 • uczniowie ze średnią 5,00-5,3 otrzymali stypendium w wysokości 80 zł,
 • uczniowie ze średnią 5,31-5,6 stypendium w wysokości 110 zł,
 • a uczniowie ze średnią 5,61 i wyższą w wysokości 140 zł.

  Liczba stypendystów w poszczególnych szkołach wygląda następująco:
liczba uczniów ze średnią łączna liczba stypendystów łączna kwota przyznanych stypendiów
5,0-5,3 5,31-5,6 5,61-6,0
Szkoła Podstawowa nr 1
w Strzelcach Krajeńskich
30 10 5 45 4.200
Szkoła Podstawowa nr 2
w Strzelcach Krajeńskich
27 9 3 39 3.570
Szkoła Podstawowa
im. Kazimierza Kremera
w Bobrówku
0 0 0 0 0
Szkoła Podstawowa
w Ogardach
0 0 0 0 0
Szkoła Podstawowa
w Tucznie
3 0 0 3 240
Szkoła Podstawowa
w Wielisławicach
1 1 0 2 190

 

            Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, uczniom klas I-III nie udziela się stypendiów za wyniki w nauce ani stypendiów za osiągnięcia sportowe. Uczniowie klas IV mogą otrzymać stypendium dopiero za drugi semestr nauki w szkole. Również dopiero w drugim semestrze przyznawane są stypendia za osiągnięcia sportowe.Rekrutacja

do klas pierwszych w szkołach podstawowych, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Krajeńskie,
na rok szkolny 2018/2019

 1. informacja – rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych
 2. informacja – rekrutacja do przedszkoli, oddz. przedszkolnych
 3. zarządzenie


Informacja

W okresie od 02-01-2018r. do 22-06-2018r. dowozy uczniów do szkół podstawowych, Gimnazjum oraz przedszkoli na terenie
Gminy Strzelce Krajeńskie prowadzone będą przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.

Plan dowozów i odwozów uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018

Danków, Buszów,Machary, Bobrówko
Długie, Licheń
Gilów, Ogardy, Pielice, Lipie G., Czyżewo
Sidłów, Gardzko bis
Sidłów, Gardzko
Sławno
Sokólsko,Żabicko,BobrówkoTuczno,Lubicz,LipieGóry,StrzelceWielisławice,Bronowice,Puszczykowo,Wilanów
Tuczno,Lubicz,LipieGóry,Strzelce
Wełmin, Przyłęg,Brzoza
Wielisławice,Bronowice,Puszczykowo,Wilanów

 

Kontakt

Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych
Al. Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
e-mail: scopo@strzelce.edu.pl
fax: 957 632 916

Mapa