Breaking News
 | Szkoły Podstawowe | 

Szkoła Podstawowa w Ogardach

SZKOŁA PODSTAWOWA
W OGARDACH

Ogardy 26
66-500 Strzelce Krajeńskie
Tel./faks: 95 7635494
e-mail: spogardy@strzelce.edu.pl
https://pspogardy.edupage.org/

Polska szkoła w Ogardach rozpoczęła pracę 4 września 1945 roku. Już pod koniec września do szkoły dotarły pierwsze polskie podręczniki wydane jeszcze przed wojną, z których korzystało 37 dzieci. W bibliotece znajdowało się około 40 książek. Do szkoły uczęszczały dzieci z Ogard, Gilowa, Pielic, Lipich Gór, Lubicza, Górzna, Lubiewka oraz Kolska. W 1950 roku szkołę opuściło pierwszych 11 absolwentów. W 1958 roku rozpoczęła się budowa nowej szkoły, która na początku liczyła 5 sal lekcyjnych i małą salę gimnastyczną. Stojąca na wysokiej skarpie, na skraju wsi wśród pól ogardzka szkoła nadal pełni funkcję oświatową i kulturalną.

Szkoła Podstawowa w Ogardach prowadzi działalność dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą. Placówka jest ośmioletnią szkołą podstawową o strukturze organizacyjnej klas I – VIII. Przy szkole prowadzony jest oddział przedszkolny,  w którym funkcjonują dwa oddziały – dzieci 5 i 6 – letnich, które objęte są rocznym obowiązkowym przygotowaniem  przedszkolnym oraz dzieci 3 i 4 letnich objętych wychowaniem przedszkolnym.

Szkoła swym zasięgiem obejmuje uczniów mieszkających w Ogardach, Gilowie, Lipich Górach, Ogardzkim Młynie i Pielicach.

Kontakt

Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych
Al. Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
e-mail: scopo@strzelce.edu.pl
fax: 957 632 916

Mapa

Skip to content