Breaking News
 | 

RODO

Dyrektor Samorządowego Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Strzelcach Krajeńskich informuje o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Przemysław Kawa. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możecie się Państwo z nim kontaktować, pisząc na adres e-mail Centrum: scopo@strzelce.edu.pl lub bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: iod@csw.edu.pl

Wypełniając obowiązki wynikające z art. 13, 14 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) publikuję dla Państwa wiedzy i realizując Państwa podstawowe prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych przez SCOPO w Strzelcach Krajeńskich oraz zarządzenie w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych.

Klauzule informacyjne:

Kontakt

Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych
Al. Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
e-mail: scopo@strzelce.edu.pl
fax: 957 632 916

Mapa

Font Resize