Breaking News
 | Szkoły Podstawowe | 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Strzelcach Kraj.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

ul. Ks. J. Popiełuszki 31
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel./faks: 95 763-29-62
e-mail: sp1@strzelce.edu.pl
https://sp1strzelce.edupage.org/

Budynek szkolny wzniesiony został w 1889 roku przez miejscowy warsztat budowlany, w sąsiedztwie dawnych obwarowań historycznego miasta. Szkoła Podstawowa nr 1 jest najstarszą placówką oświatową w mieście. 11 maja 1945 rok, to początek istnienia szkoły. Do nauki przystąpiło 57 dzieci.

W budynku dzisiejszej szkoły mieścił się wtedy szpital wojskowy, a zajęcia lekcyjne odbywały się w budynku przy ulicy Ludowej.
W budynku z czerwonej cegły szkoła funkcjonuje od 1 września 1945 roku. Do szkoły uczęszczało wówczas 176 uczniów i zatrudnionych było 4 nauczycieli. Z kolei w roku 1947 kroniki odnotowują 334 uczniów, w tym także z Brzozy, Lichenia, Sokólska i Wielisławic. Z każdym kolejnym rokiem zwiększała się ilość uczniów i nauczycieli. W roku szkolnym 1957/1958 zapisanych było 710 uczniów i pracowało 18 nauczycieli.

W listopadzie 1970 roku podjęto decyzję o budowie sali gimnastycznej i boiska szkolnego. Do budowy przystąpiono w roku 1974 roku. Nowo zbudowaną salę oddano do użytku w roku 1977 a oficjalne otwarcie i przekazanie wielofunkcyjnego boiska sportowego miało miejsce 1 czerwca 1978 roku.
W tamtych latach szkoła należała do najbardziej przeciążonych w województwie. Zajęcia lekcyjne trwały od godziny 8.00 do godziny 18.00. Decyzję o rozbudowie szkoły podjęto wroku 1986. Budowa nowej części trwała dwa lata i oddano ją we wrześniu 1988 roku. Pawilon był przeznaczony dla uczniów klas I – III z 7 izbami lekcyjnymi, co znacznie poprawiło warunki pracy dzieci i nauczycieli.
W czerwcu 2000 roku mury szkoły opuścili ostatni absolwenci klas ósmych, gdyż od września tego roku wprowadzona została reforma oświatowa, której jednym z założeń była sześcioklasowa szkoła podstawowa.
Z dniem 1 września 2017 roku weszła w życie reforma systemu edukacji. Uczniowie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stali się uczniami 8-letniej szkoły podstawowej. Uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej podlegali promocji do klasy VII szkoły podstawowej.

Szkoła swym zasięgiem obejmuje uczniów mieszkających w Strzelcach Krajeńskich (ulice: Akacjowa, aleja Piastów, aleja Wolności, Brygady Saperów, Brzozowa, Cicha, Dworcowa, Działkowców, Forteczna-Południowa, Grodziska, Gwiaździsta, Jesionowa, Jeziorna, Józefa Piłsudskiego, Kalinowa,  Klonowa, Klonowa, Krótka, ks. Jerzego Popiełuszki, ks. Stefana Wyszyńskiego, Księżycowa, Kwiatowa, Lipowa, 11 Listopada, Ludowa, Łąkowa, Marii Konopnickiej, Miętowa, Nowa, Ogrodowa, Orzechowa, PCK, Planetarna, Podwale, Pogodna, Polna, Południowa, Poznańska, Rynek, Stanisława Moniuszki, Słoneczna, Strumykowa, Targowa, Tęczowa, Wodociągowa, Zielona, Jana III Sobieskiego, Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi, Mieszka I, Przemysława II, Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Zygmunta Starego), Chwytowie, Ciecierzynie, Długiem, Gardzku, Golczewicach, Licheniu, Sidłowie.

Kontakt

Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych
Al. Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
e-mail: scopo@strzelce.edu.pl
fax: 957 632 916

Mapa

Skip to content