Breaking News
 | 

Żłobek

 ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY
W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

ul. Drzymały 4
66-500 Strzelce Krajeńskie
Dyrektor: Agnieszka Kowalska
tel. 95 763 24 49
e-mail: zlobek.strzelce@gmail.com

Żłobek Samorządowy jest jednostką organizacyjną Gminy Strzelce Krajeńskie, działająca w formie jednostki budżetowej i prowadzi gospodarkę finansową według zasad  określonych w ustawie  o finansach publicznych.

Głównym celem działania Żłobka jest sprawowanie funkcji opiekuńczej oraz zapewnienie kompleksowego rozwoju dzieci, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania, potrzeby a także ich możliwości psychofizyczne.

Opieką objęte są dzieci od ukończenia  20 tygodnia życia do lat trzech, nie dłużej niż do zakończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym  – 4 rok życia.

Czas pracy placówki w godzinach od 6:30 – 16:30.
Przebywającym dzieciom zapewnia się pełne wyżywienie – 4 posiłki: śniadanie, drugie śniadanie, obiad i podwieczorek.

Statut Żłobka

Kontakt

Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych
Al. Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
e-mail: scopo@strzelce.edu.pl
fax: 957 632 916

Mapa

Skip to content