Breaking News
 | 

Żłobek

 ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY
W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

ul. Drzymały 4
66-500 Strzelce Krajeńskie
Dyrektor: Agnieszka Kowalska
tel. 95 763 24 49
e-mail: zlobek@strzelce.edu.pl

Żłobek Samorządowy jest jednostką organizacyjną Gminy Strzelce Krajeńskie, działająca w formie jednostki budżetowej i prowadzi gospodarkę finansową według zasad  określonych w ustawie  o finansach publicznych.

Głównym celem działania Żłobka jest sprawowanie funkcji opiekuńczej oraz zapewnienie kompleksowego rozwoju dzieci, uwzględniając ich indywidualne potrzeby, możliwości psychofizyczne oraz zainteresowania.

Opieką objęte są dzieci od ukończenia  20 tygodnia życia do lat trzech, nie dłużej niż do zakończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym  – 4 rok życia.

Żłobek pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:30  do 16:30.

Przebywającym dzieciom zapewnia się pełne wyżywienie, zgodne z normami żywieniowymi dla dzieci do lat 3. Dzieci otrzymują w żłobku 5 posiłków, czyli  śniadanie, drugie śniadanie, drugie danie, zupę oraz podwieczorek najczęściej wydawany przy wyjściu dziecka do domu.

Statut Żłobka

Kontakt

Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych
Al. Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
e-mail: scopo@strzelce.edu.pl
fax: 957 632 916

Mapa

Skip to content