Breaking News
 | Szkoły Podstawowe | 

Szkoła Podstawowa w Tucznie

SZKOŁA PODSTAWOWA
W TUCZNIE

ul. Szkolna 1, Tuczno
66-510 Bobrowko
tel./faks: 95 7635125
e-mail: szkolatuczno@strzelce.edu.pl
https://sptuczno.edupage.org/#

Szkoła we wsi Tuczno istniała już w XVIII wieku, w 1774 roku chodziło do niej 25 dzieci. Dziś w starym budynku szkolnym mieści się biblioteka i świetlica, a wcześniej było przedszkole.

Polska szkoła w Tucznie zaczęła swoją działalność we wrześniu 1945 roku. Od 1946 roku szkoła mieściła się w budynku stanowiącym własność Gromadzkiej Rady Narodowej w Bobrówku. W szkole była tylko jedna izba lekcyjna, uczyły się w niej 4 oddziały łączone. Pozostałe pomieszczenia przeznaczone były na kancelarię i mieszkanie nauczyciela. W 1956 roku podwyższono stopień organizacyjny szkoły o jeden oddział. Kosztem mieszkania nauczyciela utworzona została dodatkowa izba lekcyjna. Od 1956 roku miejscowa szkoła miała siedem oddziałów i 4 nauczycieli.  Od tego czasu dzieci uczyły się również w dwóch izbach mieszczących się w pałacu. W 1959 roku w pałacu były już trzy pomieszczenia do nauki, ponadto użytkowany był duży pałacowy holl, który pełnił rolę sali gimnastycznej, dzięki temu ponownie izba lekcyjna szkoły stała się mieszkaniem nauczyciela. W styczniu 1966 roku z powodu pożaru pałacu izby lekcyjne mieściły się w trzech budynkach: dwie znajdowały się w budynku szkolnym, jedna w nieopalonej części pałacu i jedna w mieszkaniu prywatnym. W roku szkolnym 1967-1968 dwie izby szkolne mieściły się w głównym budynku szkoły oraz trzy klasy w dwóch budynkach prywatnych administrowanych przez PGR. Ze względu na bardzo trudne warunki lokalowe w Tucznie została wybudowana nowa szkoła, którą do użytku oddano we wrześniu 1968 roku.

(fragment tekstu z opracowania p. T. Federa)

Przy szkole prowadzony jest oddział przedszkolny, w którym funkcjonują dwa oddziały – dzieci 5 i 6 – letnich, które objęte są rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym oraz dzieci 3 i 4 letnich objętych wychowaniem przedszkolnym.

Szkoła swym zasięgiem obejmuje uczniów mieszkających w Tucznie, Lubiczu i Tuczenku.

PANI KATARZYNA CICHOWSKA W ZŁOTEJ TRZYNASTCE

Po raz trzynasty Wydawnictwo Głos Nauczycielski wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej zorganizowało konkurs „Nauczyciel Roku 2014”. Celem konkursu jest wyłonienie laureatów, którzy mogą być wzorem dobrych nauczycieli dla całej społeczności oświatowej w Polsce.
Kandydatem na „Nauczyciela Roku 2014” z naszej gminy była Pani Katarzyna Cichowska, nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Tucznie. Kandydaturę Pani Katarzyny zgłosił Burmistrz Strzelec Krajeńskich Pan Wiesław Sawicki.
Spośród zgłoszonych uczestników Jury konkursu wybrało 13 najlepszych z najlepszych nauczycieli. Wśród nominowanych do tytułu Nauczyciel Roku znalazła się Pani Katarzyna Cichowska.
Członkowie jury, oceniali innowacyjność nauczyciela, jego zaangażowanie, umiejętność współpracy z innymi oraz pomysłowość. Słowem – pasję! Ideą konkursu jest to, aby nagradzać wybitnych nauczycieli, którzy mają nie tylko wspaniałe osiągnięcia dydaktyczne, ale także sukcesy wychowawcze.
13 października 2014 r. podczas Gali Finałowej na Zamku Królewskim w Warszawie Pani Katarzyna otrzymała Dyplom „Nominowany do tytułu
Nauczyciel Roku 2014″, a szkoła certyfikat jakości „Szkoła na Medal”, sygnowane przez panią minister edukacji.

Gratulujemy!

Kontakt

Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych
Al. Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
e-mail: scopo@strzelce.edu.pl
fax: 957 632 916

Mapa

Skip to content